Herroepingsrecht in het kort

Het herroepingsrecht voor consumenten houdt in dat u een overeenkomst die tot stand is gekomen via het internet, per telefoon of op straat, binnen 14 dagen zonder opgave van redenen kunt annuleren.

Herroepen gebeurt door middel van een ondubbelzinnige verklaring. U mag zowel schriftelijk als mondeling herroepen. Schriftelijk herroepen (zoals per e-mail) verdient de voorkeur, omdat het aan u is om te bewijzen dat u op een juiste wijze en tijdig uw herroepingsrecht hebt uitgeoefend. Mogelijk heeft de handelaar een modelformulier inzake het herroepingsrecht voor u beschikbaar gesteld; u bent niet verplicht dit formulier te gebruiken.

U heeft een herroepingsrecht ten aanzien van zowel verkoopovereenkomsten als dienstenovereenkomsten. Van het herroepingsrecht mag niet ten nadele van de consument worden afgeweken.

Herroepingsrecht, bedenktijd, afkoelperiode en recht van ontbinding Het herroepingsrecht wordt ook wel aangeduid als ‘bedenktijd’ of ‘afkoelperiode’. De Nederlandse wet spreekt van een recht van ontbinding. Dit alles komt in dit geval op hetzelfde neer.

Wanneer heeft u een herroepingsrecht?

U heeft een herroepingsrecht indien u als consument met een handelaar een overeenkomst op afstand of overeenkomst buiten de verkoopruimte hebt gesloten. Deze begrippen worden hieronder uitgelegd.

Wie is een consument en wie is een handelaar?
U bent een consument als u handelt voor doeleinden die buiten uw bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. Een handelaar is de persoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Wat is een overeenkomst op afstand?
Een overeenkomst op afstand is een afspraak die (in beginsel uitsluitend) zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de handelaar en u als consument tot stand komt met middelen voor communicatie op afstand. Denk aan een overeenkomst via het internet, per telefonie of per post.

Wat is een overeenkomst buiten de verkoopruimte?
Een overeenkomst buiten de verkoopruimte is een afspraak die wordt gesloten in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de handelaar en u als consument, op een andere plaats dan de verkoopruimte van de handelaar. Een goed voorbeeld is de overeenkomst die u op straat met een verkoper sluit. Hieronder valt ook de afspraak die in de verkoopruimte tot stand komt, direct nadat u daarvoor persoonlijk op straat bent aangesproken. Tot slot vallen eveneens verkoopexcursies onder het begrip.

Het herroepingsrecht en de 14 dagen termijn

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag retour. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. Wij zullen vervolgens het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na aanmelding terugstorten.

Waarom heeft u een herroepingsrecht?

Het herroepingsrecht is eenvoudig te verklaren. In de eerste plaats is dit recht in het leven geroepen om uw informatieachterstand tegen te gaan. Dit speelt met name bij aankopen via het internet. Indien u bijvoorbeeld via het internet een product bestelt, kunt u het product niet inspecteren of uitproberen zoals u dat kan in de winkel. In de winkel kunt u kleding passen, in een elektronicazaak kunt u een demonstratiemodel van een computer gebruiken. In de tweede plaats wordt er met het herroepingsrecht rekening gehouden met een overrompelingseffect. Dit speelt vooral bij aankopen op straat. U kunt rustig nadenken over een aankoop, zonder dat u door de handelaar wordt aangesproken of aangemoedigd voor de zaak of de dienst.